Szerzői jogok

2017. szeptember 22., péntek

Minden, a Top8.hu oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. (továbbiakban Kiadó) szellemi tulajdonát képezi.
Ezen tartalmak tekintetében a Kiadó fenntart minden további feldolgozással és/vagy terjesztéssel kapcsolatos jogot. A Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése.

A Top8.hu-hoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A Top8.hu a Kiadó javára bejegyzett domain név használata csak a Kiadó előzetes írásos engedélyével lehetséges.

Olvasóink saját tartalom (cikk, kép, videó), illetve hozzászólás a Top8.hu-ra történő feltöltésekor/elküldésekor a felhasználói feltételek elfogadásával, egyúttal a tartalommal kapcsolatos minden további jogukról lemondanak, és azok tulajdonjogát átengedik a Kiadónak. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a törvényileg és/vagy erkölcsileg megkérdőjelezhető tartalmakat eltávolítsa.

Köszönjük együttműködését!