ADATVÉDELEM

2017. szeptember 22., péntek

A Top8 a regisztrált látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelően kezeli.
Amennyiben változás történik a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályainkon, erről előzetesen e-mailben
tájékoztatjuk felhasználóinkat.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos irányelvek:
Bármilyen formátumban is tartjuk az adatokat, azokat biztonságban őrizzük. Szervereink védettek, a
technológiából adódó minden biztonsági követelménynek megfelelnek, a papíron rögzített adatokat pedig az
ügyiratkezelés általános szabályainak megfelelően őrizzük. A regisztráció során keletkező információkat a
legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat
harmadik fél számára nem adjuk át. A Top8 kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan
felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
Felhasználóink bármely adatának felvétele és kezelése előtt világos közlést teszünk közzé, amelyben tájékoztatjuk
őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Ha az adatfelvételt, kezelést nem jogszabály teszi kötelezővé,
felhívjuk a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére, valamint tájékoztatjuk az adatkezelés
céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni. Minden olyan esetben, ha az adatokat az eredeti adatfelvétel
céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatjuk, és a felhasználók előzetes
hozzájárulását megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk arra, hogy a felhasználást megtiltsák.
A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak:
Személyes adat:
A meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható.
A személyes adatok megváltoztatása, törlése:
A Top8 biztosítja, hogy a felhasználók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat. Ha
ügyfelünk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki rendszerünkből, ezt haladéktalanul teljesítjük.
Adatkezelés:
Eljárástól függetlenül a személyes adatok felvétele, tárolása, feldolgozása, törlése és bármilyen hasznosítása.
Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.
Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott
módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Az adatkezelés alapelvei:
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy a törvény, esetleg a helyi önkormányzat
rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes
adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása,
különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a
hozzájárulását nem adta meg.
Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes
személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek
vonatkozásában értelmezhetők (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1. pont alapján), ezért jelen nyilatkozat kizárólag természetes személyek személyes
adatainak kezelésével kapcsolatban bír kötelező erővel.
Az elvek kialakításakor figyelembe vettük az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok
gépi feldolgozása során rendelkezéseit.
Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja
meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Sütik használatára vonatkozó szabályzat:
A Webhely szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében ún.
sütiket (cookie-kat) használ. A Webhely használatával Ön elfogadja az oldal sütikre vonatkozó összes aktuális
irányelvét, valamint adatvédelmi nyilatkozatát.
A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést
végző állományok. A cookie egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb
eszközök megkülönböztetésére szolgál.

A Webhely látogatása során létrehozott sütik többféle kategóriába tartozhatnak:
Alapműködést biztosító cookie-k: olyan sütik, amelyek nélkül a weboldal nélkülözhetetlen szolgáltatásai nem
lennének képesek megfelelően működni.
Teljesítményt növelő cookie-k: ezen cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan
használják a weboldalt. Például hogy melyek a leggyakrabban látogatott rovatok és a leglátogatottabb cikkek.
Ezeket a cookie-kat a felhasználói élmény javításának és fenntartásának érdekében, statisztikai célokra használ fel
weboldalunk.

Funkcionális cookie-k: a cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos korábban bevitt
adatokat, például az Ön személyes beállításait.
Targeting/hirdetési cookie-k: ezek a cookie-k segítenek abban, hogy hirdetési felületeinken keresztül olyan
ajánlatokat juttathassanak el Önhöz, amelyek a leginkább megfelelnek érdeklődési köreinek. A fenti
szolgáltatások biztosítása során a weboldal harmadik felekkel is együttműködhet, de számukra a Webhely
személyes adatot csak a felhasználó előzetes értesítésével és beleegyezésével, vagy határozati utasítás esetén
(pl. jogi szerv felszólítására) adhat ki.

A cookie-k által gyűjtött információkat a Webhely nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon
harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz
Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.
A Webhely független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató
hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel a Webhely nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát,
minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a
webhely felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható.
A Webhely fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét.
Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben
az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, az a
változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.
Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében, illetve a harmadik féltől származó
sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalon tud tájékozódni: http://www. youronlinechoices.com/hu/ad-
choices.
Köszönjük a figyelmét!